Predmet spodaj navedenih Splošnih pogojev poslovanja je nakup izdelkov in storitev, opravljenih na daljavo preko interneta na spletni strani www.brezmeje.si v lasti Studiostefanutti di Stefanutti Massimiliano C.F. STFMSM78C06L483E in DDV številko 01202430326 s sedežem v strada per lazzaretto 2 - Muggia - TS - Vpisano v tržaški sodni register št. REA TS-132292N-101570
Splošni pogoji veljajo za portal brezmeje.si, ki je namenjen primerjanju ponudb izdelkov in/ali storitev spletnih trgovin, zagotavljanju fizičnega naslova svojim uporabnikom, na katerega registrirani uporabniki lahko pošljejo svoje spletne nakupe, in posledično dostavo teh naročil svojim uporabnikom, osebno ali preko kurirske službe.
brezmeje.si objavlja samo cene in informacijo o dobavljivosti, pridobljeni s strani spletnih trgovin, zato sam po sebi ne jamči, da so vedno ažurne, da ne vsebujejo netočnosti ali pomanjkljivosti.
brezmeje.si pravzaprav deluje kot nakupovalni vodnik, ki uporabnike pripelje na spletno stran spletne trgovine.

Posledično brezmeje.si:

- ne prevzema nobene obveznosti glede vsebine objavljene na spletni strani dane spletne trgovine,
- ne sprejema odgovornosti za svoje uporabnike glede moznih nesporazumov nastalih med ogledom spletnega mesta izven brezmeje.si
- ne opravlja nakupa izdelkov v imenu svojih uporabnikov.

Nakup vseh izdelkov s strani uporabnikov poteka vedno in izključno na spletnih straneh spletnih trgovin izven brezmeje.si. Vsi nakupi morajo biti predhodno poravnani pri spletnemu prodajalcu. Pošiljke z odkupnino bodo zavrnjene. Uporabnik je seznanjen in se zato zavezuje, da se bo v primeru napak na kupljenih izdelkih ali za škodo, ki jo povzročijo slednji za morebitne reklamacije, odškodninske in/ali pravne postopke obrnil samo in izključno na podjetje lastnika spletne trgovine.

brezmeje.si v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo ali poškodbe, povezane z uporabo informacij, izdelkov, povezav in storitev, objavljenih na spletnem mestu. Uporabniki brezmeje.si se lahko sklicujejo, kjer je to zakon dopušča, na Zakonik o varstvu potrošnikov (Zakonska uredba št. 206/2005), ki zagotavlja pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe iz katerega koli razloga, brez kakršnih koli kazni in brez navedbe razloga, v roku 14 dni od dneva prevzema naročenega blaga.

brezmeje.si se zavezuje, da bo sprejel vsako naročilo “z rezervo kontrole”, da bi kupcu omogočil morebitno reklamacijo pri spletnem trgovcu.
Storitve, ki jih ponuja brezmeje.si, ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo (na primer: pošiljanje nezakonitega materiala, mamil, orožja, živali itd.).
V takšnih primerih si brezmeje.si pridržuje pravico začasno ustaviti ali prekiniti izvajanje storitev.
brezmeje.si si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega obvestila.


Splošni pogoji uporabe za registrirane uporabnike

1. Predmet
Pogoji in določila se nanašajo na zagotovitev naslova s strani brezmeje.si za dostavo naročil, oddanih prek spleta na spletnih mestih tretjih oseb, storitev pošiljanja (shipping forwarding) in storitve osebnega prevzema naročenega (local pick-up).
2. Registracija
Za uporabo storitve se mora uporabnik registrirati na spletnem mestu po navodilih v ustreznem razdelku. Nato prejme elektronsko sporočilo s strani brezmeje.si in s klikom na povezavo zaključi z registracijo. S tem zagotovimo, da navedeni e-poštni naslov res pripada osebi, ki je vnesla podatke. Registracija pomeni sprejemanje splošnih pogojev storitve, navedenih na tej strani.
Registracija bo zaključena šele, ko uporabnik sprejme te Pogoje in Politiko zasebnosti.
3. Vsebina
Registrirani uporabniki brezmeje.si imajo možnost uporabe naslova brezmeje.si za dostavo svojih spletnih naročil. Ta naročila lahko kupec naknadno prevzame na brezmeje.si ali se odloči za dostavo na dom.

Naročniki se zavezujejo, da NE bodo pošiljali na naslov brezmeje.si
- Nevarne snovi (na primer : eksplozivne snovi, radioaktivne snovi, vnetljive snovi itd.)
- Živali in biološke materiali (na primer: žive živali, rastline, človeške ostanke, vključno s pepelom, živalska trupla itd.)
- Orožje in strelivo katere koli vrste
- Narkotične snovi, ki so prepovedane po italijanski ali slovenski zakonodaji
- Vrednosti in dragocenosti (na primer: gotovina, čeki, nakit, zlato in dragoceni materiali)
- Vse, kar ni na tem seznamu, vendar je prepovedano z veljavno italijansko in slovensko zakonodajo.

4. Zaupnost
Uporabnik je odgovoren za kakršno koli uporabo svojega računa in je odgovoren za vso škodo, povzročeno brezmeje.si zaradi nepooblaščene uporabe. V primeru prilastitve računa s strani tretjih oseb, se uporabnik zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil brezmeje.si.

5. Omejitev odgovornosti
brezmeje.si ne izvaja nobene oblike nadzora nad tem, kaj prodajajo partnerska spletna mesta, ki ostajajo edina odgovorna za izdelke ponujene v prodajo; zato ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost, zanesljivost in pravilnost podatkov na strani. Uporabnik se strinja z uporabo teh podatkov na lastno odgovornost, pri čemer se odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom proti brezmeje.si. brezmeje.si ne odgovarja uporabnikom za morebitne tehnične okvare, ki lahko povzročijo prekinitev storitve, niti za prevare, do katerih lahko pride pri kupoprodajni pogodbi med partnersko stranjo in kupcem.
O Morebitnih vidnih poškodbah prejetih paketov bo uporabnik takoj obveščen, ki se bo nato odločil, ali bo paket sprejel ali bo pri spletnem prodajalcu, kjer je bil nakup opravljen, zahteval vračilo. Vsi paketi in dohodne pošiljke so sprejeti "z rezervo kontrole", da se uporabniku olajša postopek vračila.
Spletno mesto brezmeje.si v nobenem primeru ne more biti odgovorno za škodo, ki bi nastala na naročilu med transportom do naslova brezmeje.si oziroma od naslova brezmeje.si na novi naslov, ki ga navede uporabnik.

6. Trajanje pogodbe
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Brezmeje.si si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine izvajanje storitve. Stranke lahko odstopijo po elektronski pošti: info@brezmeje.si

7. Sprememba splošnih pogojev
brezmeje.si lahko kadarkoli po lastni presoji delno ali v celoti spremeni tukaj opisane splošne pogoje; to je odvisno od predhodnih informacij na spletnem mestu. Uporabnikova uporaba storitve brezmeje.si po teh informacijah se samodejno šteje za implicitno dejanje sprejema in popolnega podpisa morebitnih sprememb.